IMMUNOGLOBULINA LUDZKA

Dostawa na terenie całej Polski

Tel. 32/329 83 57/58

Już w ofercie !!!

IMMUNOGLOBULINA LUDZKA

Tel. 32/329 83 57/58

Tel. 32/329 83 57/58

W sprawie zamówień proszę dzwonić.

PN-PT 8:00-16:00

Import docelowy leków

 

Import docelowy polega na sprowadzaniu z zagranicy leków, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce, a są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Procedura importu docelowego działa w oparciu o art. 4 Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Przepisy te znajdują się w Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późniejszymi zmianami.
Podstawą sprowadzania leków z zagranicy jest zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (konsultanta krajowego bądź wojewódzkiego – właściwych ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego prowadzącego szpital albo właściwych dla miejsca leczenia pacjenta).

Zapotrzebowanie musi być pisemnie potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny – w terminie 7 dni od jego otrzymania. Zapotrzebowanie potwierdzone przez konsultanta należy złożyć/przesłać do Ministerstwa Zdrowia w terminie 60 dni od jego wystawienia.

Zapotrzebowanie składa się z:

części A - wypełnia ją lekarz prowadzący leczenie, dyrektor szpitala w przypadku chorego znajdującego się w szpitalu a także krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny.

części B – wypełnia ją Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Wniosek należy przesłać pocztą lub faksem pod nr:
fax (22) 831 43 54 lub 63 49 311
lub uzyskać zgodę indywidualnie: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 11:00,
telefon: (22) 634 9553 lub (22) 826 27 27.

części C - wypełnia ją Narodowy Fundusz Zdrowia w przypadku wystąpienia pacjenta o zgodę na refundację.

 

Szpital wystawiający zapotrzebowanie kieruje je do hurtowni farmaceutycznej za pośrednictwem apteki szpitalnej, apteki zakładowej albo działu farmacji szpitalnej. Jeśli zapotrzebowanie jest wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem – należy skierować je do hurtowni farmaceutycznej za pomocą apteki ogólnodostępnej.
W świetle aktualnych przepisów prawidłowo wypełniony oryginał zapotrzebowania musi trafić do hurtowni farmaceutycznej w ciągu 60 dni od daty potwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia (część B) lub w ciągu 30 dni od udzielenia zgody na refundację przez NFZ (część C).